LLC “RASKO” Branch – Voronezh glass plant

Bld. 172, Leninskiy pr., Voronezh, Russia, 394772

CEO
Mr. Vasiliy А. Nadejdin

+7 4732 243133
+7 4732 236655
+7 4732 230540
+7 4732 394223

2

Location map of Voronezh glass plant:
Location map