Contacts

Headquarter – LLC “RASKO”

Anopino, Vladimir region

General Director
Mr. Dmitry V. Dubinov

Deputy General Director
Mr. Fedor A. Kosyakov

+7 49241 52052
+7 49241 52161
info@rasko.ru

+7 49241 52030 (sales department)
+7 49241 52102 (sales department)
+7 49241 52140 (fax)

LLC “RASKO-MANAGEMENT”

Moscow

Sales dep.
+7 (499)709-93-83
solovyeva@rasko.ru

LLC “RASKO” Branch – Voronezh glass plant

Voronezh

CEO
Mr. Vasiliy А. Nadejdin

+7 4732 243133